Tietosuojalauseke

1)Rekisterin pitäjä

Keski-Suomen Kylät Ry (Y-tunnus 1712031-6 ja rekisterinumero 171.298.)

Matarankatu 4

40100 Jyväskylä

Sähköposti: toimisto@keskisuomenkylat.fi

Puhelinnumero: 0400-738205

2) Yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilönä toimii kyläasiamies, Reena Laukkanen-Abbey

3) Rekisterin nimi

Kylämme-palvelu, sähköinen kyläsuunnitelma

4) Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin merkitään Keski-Suomen kylät ry:n sekä muiden maakunnallisten kyläyhdistysten toiminta-alueella toimivia kyläyhdistyksiä ja muita toiminta-alueella toimivia yleishyödyllisiä yhteisöjä. Edellä mainitut tahot merkitään rekisteriin yksinomaan niiden omaan suostumukseen perustuen. Rekisteröitävän tiedon sisällön määrittelee rekisteröity taho itsenäisesti. Rekisteröitynyt taho voi käyttää tarjottua palvelua yleisten demografia tietojen, palvelujen ja harrastusmahdollisuuksien sekä rekisteröityneiden yhdistysten ja yhteisöjen yhteystietojen ja tulevaisuuden suunnitelmien kirjaamiseen.

5) Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään yhdistysten nimi, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä toimipaikan (esimerkiksi kylätalon) osoite.

6) Säännönmukaiset tietolähteet & tietojen luovutus

Tietolähteenä toimii palvelun käyttäjät, jotka lisäävät oman yhdistyksensä rekisteriin. Henkilötietoja ei luovuteta markkinointi- tai muihin tarkoituksiin tai julkaista esim. nettisivuilla julkisena. Poikkeuksena tästä tietoja voidaan viranomaismääräyksellä antaa valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

7) Rekisterin säilyttämisaika

Rekisterissä olevia henkilötietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin palveluun rekisteröitynyt kyläyhdistys tai muu yleishyödyllinen yhteisö on palvelussa mukana. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, mikäli edellä tarkoitettu kyläyhdistys tai muu yhteisö ilmoittaa lopettavansa palvelun käytön. Luonnollisella henkilöllä on aina vapaa oikeus saada poistetuksi rekisteristä häntä koskevat henkilötiedot ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle, jolloin häntä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi.

8) Tietojen luovuttaminen ja siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Poikkeuksena tästä tietoja voidaan viranomaismääräyksellä antaa valtion turvallisuuden, puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän valvontatehtävän vuoksi.

9) Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Tiedot on tallennettu järjestelmään, johon pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10) Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Rekisteriseloste on laadittu 7.5.2018.