Turvallisuus

Pelastuslaki velvoittaa jokaista ihmistä omatoimiseen varautumiseen. Itsensä ja muiden ihmisten auttaminen vaatii tietoja vaaroista ja vaaratilanteiden välttämisestä. On tärkeää oivaltaa mahdollisuutensa parantaa omaa ja toisten turvallisuutta. Kylän turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen. Se ei ole pelkästään pelastusviranomaisten työtä, vaan turvallisuus on osa kylien arkea, hyvinvointia ja elinvoimaisuutta. Hyvä turvallisuuden tunne syntyy esimerkiksi turvallisesta koti- ja asuinympäristöstä, toimivista peruspalveluista, työstä ja toimeentulosta sekä luottamuksesta siihen, että apua on saatavilla tarvittaessa.

Kylän turvallisuusoppaaseen pääsee tästä https://indd.adobe.com/view/9ab23ede-b1fe-4c3d-af6d-1f6de055771f

Ja tähän on koottu turvallisuussuunnitelmaan liittyviä peruslomakkeita  ja linkkejä.

Lisätietoa saa WWW.KYLÄTURVALLISUUS.FI tai www.spek.fi