Luonto ja ympäristö

 • Testaa elämäntapasi; oletko luonnon puolella vai sitä vastaan?
  • https://elamantapatesti.sitra.fi/
 • Energian säästövinkkejä kotitaloukseen tai kylätalolle https://lampputieto.fi/

Kierrätyspisteet, myös muovinkeräyspisteet löytyvät täältä:
kierrätyspisteet: https://www.kierratys.info/
muovinkeräyspisteet: https://bit.ly/2HKejqO

 • luonnossa liikkuminen:  http://www.metsa.fi/luvat
  • oikeudet ja säännöt valtion mailla ja vesillä:
   https://www.metsa.fi/oikeudet-ja-saannot
 • metsästys ja pyynti: http://www.eraluvat.fi/
 • tietoja metsän eläimistä www.suurpedot.fi

Vesistöjen levätilanteen voi katsoa ja/tai ilmoittaa täältä: http://www.jarviwiki.fi
Järviwiki on verkkopalvelu, jota rakennetaan ja julkaistaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Täältä löytyvät perustiedot kaikista vähintään hehtaarin kokoisista järvistämme ja valmiit työkalut, joilla käyttäjät voivat jakaa muun muassa valokuvia ja havaintoja.

 • Tapahtuman järjestäminen luonnossa vapaamuotoinen hakemus:
  • Luvan sisältö:
   • Luvan hakijan nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite.
   • Ajankohta, jolle lupaa haetaan
   • Alue, jolle lupaa haetaan
   • Kunta/kunnat, joita hakemus koskee
   • Luvan tarkoitus ja perustelut luvan tarpeelle
   • Mahdolliset erityistarpeet, esim. tilapäisrakennelmien rakentaminen
   • Hakemuksen päiväys ja allekirjoitus
 • Vahingon sattuessa: https://riista.fi/riistatalous/riistavahingot-ja-konfliktit/toiminta-riistaonnettomuuden-sattuessa/

Energia(omavaraisuus):

 • https://maakaista.fi/uutiset/ympaeristoe