Hyvinvointi

Kylätoiminta ja yhteisötoiminta ovat jo itsessään hyvinvointia tuottavaa ja sosiaalisesti kestävää kehitystä. On hyvä olla, kun yhteisöllisyys on tukevaa, mutta ei liian kontrolloivaa. Hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen estävät paljon henkilökohtaista pahoinvointia ja kansallisia varojamme.

Tärkein kysymys hyvinvoinnin edistämisessä on kysyä, mistä teidän kylän hyvinvointi koostuu? Onko teillä riittävästi hyvinvoinnin paikkoja? Pääsevätkö kaikki yhteisöön mukaan, ovatko tapahtumat aidosti avoinna kaikille?

Kylän hyvinvointisuunnitelmasta on apua kunnalle ja maakunnalle, kun se laatii hyvinvointikertomuksen kerran valtuustokaudessa, sekä asettaa tavoitteita seuraavalle kaudelle. Esimerkiksi Keski-Suomen maakunnan hyvinvointi tavoitteiden keskiössä ovat vuosille 2017-2021 lepo, liikunta, luonto ja yhteisöllisyys. Ovatko teidän kylän hyvinvointitekijät samoja, vai onko teillä jotain, mitä muualla ei vielä olla oivallettu?

Onko kunnassanne tietty henkilö, joka vastaa hyvinvoinnista esimerkiksi hyvinvointikoordinaattori tai henkilö, joka vastaa suhteista kylätoimijoihin tai 3. sektoriin ylipäätänsä?

Hyvinvointisuunnitelmassa voi vastata vaikka näihin kysymyksiin: hyvinvointi_apukysymykset

Paikalliskehittämisestä on yleistä tietoa – vaikkapa vapaaehtoisten palkitsemisesta – täällä https://paikalliskehittamisen-kasikirja.purot.net/