Onko kyläsuunnitelma pakollinen?

Ei ole. Se ei ole myöskään oikeusvaikutteinen samoin kuin esimerkiksi yleiskaava, vaan kylän/yhteisön yhteinen näkemys ja tahdon ilmaisu siitä, millainen kylän halutaan olevan, ja mitä sen toteuttamiseksi ollaan valmiita tekemään.

Suunnitelmassa esitellään kylä kokonaisuudessaan. Kyläsuunnitelmassa kartoitetaan paitsi kylän kehittämistarpeet, kylän nykytila ja toiminnan voimavarat ja vahvuudet. Tulevaisuuden uhat ja riskit toiminnassa tulevat myös esille, jolloin niihin voidaan varautua.

Kyläsuunnitelma on kyläläisten oma ohjekirja ja julkilausuma kylän toiminnan kehittämiseksi ja kylän kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Kyläsuunnitelman laadintaan pääsevät vaikuttamaan kaikki kiinnostuneet kyläläiset ja kyläsuunnitelma toimii ”asiakirjana” esitettäessä kylän kehittämiseen liittyviä näkökohtia esimerkiksi kunnalle tai rahoittajalle tai vaikka uusille asukkaille.